GSM – podstawowe informacje

GSM (ang. Global System for Mobile Communications, pierwotnie Groupe Spécial Mobile) – najpopularniejszy obecnie standard telefonii komórkowej (w drugim kwartale 2010 78% połączeń w sieciach komórkowych na całym świecie wykonano dzięki tej technologii). Sieci oparte na tym systemie oferują usługi związane z transmisją głosu, danych (na przykład dostęp do Internetu) i wiadomości w formie tekstowej lub multimedialnej.

Dzięki możliwości międzynarodowego roamingu i umowom między operatorami abonent GSM może, bez podpisywania oddzielnych umów z każdym operatorem z osobna, korzystać z telefonu w większości krajów świata (jednym z ważniejszych wyjątków jest Japonia). Obecnie usługi na bazie tej technologii świadczy ponad 700 operatorów w ponad 200 krajach i terytoriach zależnych.

Usługi GSM mogą być udostępnione na zasadzie usługi abonamentowej lub formy przedpłaconej (która nie zobowiązuje użytkownika do zawarcia umowy), a także form mieszanych, co znacznie zwiększa liczbę potencjalnych użytkowników.

Spis treści

 1. Historia rozwoju standardu
  • 1.1 GSM 900 Phase 1
  • 1.2 GSM Phase 2
  • 1.3 GSM Phase 2+
  • 1.4 Specyfikacje Release 99 i późniejsze
 2. GSM na tle obecnego rynku telekomunikacyjnego
  • 2.1 GSM na świecie
  • 2.2 GSM w Polsce
 3. Usługi w systemie GSM
  • 3.1 Połączenia głosowe
  • 3.2 Transmisja danych
  • 3.3 Wiadomości tekstowe i multimedialne
  • 3.4 Kwestie bezpieczeństwa
 4. Standardy GSM
  • 4.1 Używane częstotliwości
  • 4.2 Rozmiary komórek
  • 4.3 Sieci GSM budowane na bazie dwóch standardó
 5. Interfejs radiowy
  • Szczeliny czasowe
  • 5.2 Komórki w systemie GSM
  • 5.3 Implementacja w rzeczywistych systemach
 6. Architektura sieci GSM
  • 6.1 Opis elementów sieci
  • 6.2 Scenariusze
Stopka serwisu